Cash Reader

Апликација којашто ги препознава парите за лицата со оштетен вид

Што го прави овој препознавач на пари толку посебен

Cash Reader е апликација за мобилен којашто ги препознава најголемиот број светски валути: од Европа до Австралија.

Асистивна технологија која со леснотија ги соопштува парите на глас.

Со префрлање во бесчуен режим деноминацијата на банкнотите ќе биде трансформирана во вибрации.Користете го ова во бучни средини или тогаш кога ќе ви е потребна приватност.

Оптимизирана е да работи со iOS VoiceOver и Android TalkBack.

Преземете ја бесплатно Cash Reader на App Store или Google Play. Бесплатната верзија ги препознава само најниските две / три банкноти од секоја валута.

Создадена е имајќи ја предвид пристапноста. Насочете ја камерата од телефонот кон банкнота и апликацијата ќе ви ја соопшти нејзината деноминација во реално време.Не грижете се за светлината, аголот или фокусот!

Дизајнирана за луѓе со оштетен вид,така што има големи и читливи карактери.

Достапна е и офлајн: работи и без интернет-конекција.

Одлична апликација при патување во странство! Ви помага брзо да ги препознаете или подредите вашите банкноти според нивната валута.

Целосната верзија е достапна за да се купи од самата апликација во секое време. Со неа се овозможува неограничен пристап до деноминациите на сите банкноти. Не двоумете се да го активирате вашиот четиринаесетдневен бесплатен период и да испробате се!

Мени