презентации

Практична презентација за подобро разбирање на Cash Reader

Реално видео од секојдневниот живот за тоа како Cash Reader работи со VoiceOver

Како лесно да се препознаат деноминациите на банкнотите со Cash Reader

Прецизно препознавање на банкноти

Може да ги препознавате различните банкноти од една валута непрекинато. Меѓутоа, исто така може да препознавате и разни банкноти од повеќе валути истовремено, можеби, тогаш кога ќе бидете на патување надвор од вашата држава. Само насочете ја камерата на вашиот уред кон банкнотата слушни ја, види ја или почувствувајте ја нејзината вредност. Деноминацијата на таа банкнота ќе биде изговорена гласно преку звучникот на вашиот уред, а истовремено ќе биде прикажана во зголемен формат на екранот.

Пристапноста е на прво место

Cash Reader работи одлично во комбинација со сите опции за пристапност апликациите VoiceOver или TalkBack. Таа исто така ги поддржува сите големини на фонтот за лицата со делумно оштетен вид. Пребројувањето пари никогаш не било полесно од сега.

Препознавајте ги парите преку вибрации

Тогаш кога вашиот уред е во бесчуен режим, вредносните деноминации ќе бидат трансформирани во вибрации. Ова помага за брзо пребројување на парите во бучна средина или, пак, ќе ви обезбеди поголема приватност тогаш кога ќе ви биде потребна.

Мени