Pameran

Tips praktikal untuk memahani Cash Reader dengan lebih lanjut

Video sebenar Cash Reader dengan VoiceOver

Bagaimana mengenal pasti wang kertas menggunakan Cash Reader

Pengenal pasti wang kertas yang boleh diharap

Anda boleh mengenal pasti wang kertas daripada sesuatu matawang dengan tepat. Matawang yang verlainan juga boleh dikenal pasti serentak, amat berguna jika anda ke luar negara. Halakan kamera peranti anda ke wang kertas untuk mendengar, melihat atau merasai nilainya. Nilai wang kertas akan dimaklumkan melalui suara dari pembesar suara atau melalui tulisan bersaiz besar di skrin anda

Just point your device’s camera at the banknote to hear, see, or feel its value. The banknote denomination is read aloud via your device’s speaker and is also shown as large contrasting characters on the screen.

Mengutamakan kemudahan akses

Cash Reader berfungsi sempurna dengan VoiceOver atau Talkback. Ia juga menggunakan tulisan bersaiz besar untuk membantu orang yang mempunyai penglihatan terhad. Kinianda lebih mudah untuk mengira wang kertas anda

Kenal pasti wang melalui getaran

Apabila peranti anda dalam mod senyap, nilai wang akan ditukar kepada getaran. Ini membantu anda mengira wang dalam suasana bising atau ketika perlukan privasi

Menu