Uppvisningar

Praktiska tips för en bättre förståelse av Cash Reader

Cash Reader Real Life Video med VoiceOver

Hur man enkelt kan läsa sedelvalörer med Cash Reader

Cash Reader gif som visar bulkidentifiering

Pålitlig valutaidentifiering

Du kan identifiera sedlarna i en valuta på en gång med stor träffsäkerhet.Dessutom kan olika valutor identifieras samtidigt exempelvis när du reser utomlands. Peka bara enhetens kamera mot sedel och hör, se eller känn dess värde. Sedelvalören läses högljutt upp via enhetens högtalare och visas också som stora tydliga tecken på skärmen

Tillgänglighet först

Cash Reader fungerar bra med alla tillgänglighetsfunktioner i VoiceOver eller TalkBack. Den stödjer också vilken textstorlek som helst för svagt synade användare. Att räkna sedlar har aldrig varit enklare.

Cash Reader gif som visar tillgänglighet stor text
Cash Reader gif som visar sedelidentifikation

Läs pengar genom vibrationer

När enheten har aktiverat tyst läge kommer denomineringen att omvandlas till vibrationer. Detta hjälper till att snabbt räkna sedlar i bullriga miljöer eller möjlighet till att vara diskret vid behov.

Meny